• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
17-mai tale, Hanne Iversen, Olaf B. Johnsen

Årets 17. mai tale 2015 av Hanne Iversen og Olaf B. Johnsen

Webredaksjonen har vært så heldig å få tak i årets 17. mai tale av Hanne Iversen og Olaf B. Johnsen.
 

Hanne:

Velkommen alle sammen, og GRATULERER MED DAGEN!  

Vi er samlet her for å feire Norges nasjonaldag. Dette er en viktig dag for hele Norge, det er dagen vi roper hurra dagen så lang, og synger for norge mang’en en sang. 17. mai er viktig for å vise og markere samhold og alt det gode vi har sammen. For i Nesseby har vi mye godt.

Jeg og Olaf har i dag fått det ærefulle oppdraget i å holde årets 17. mai tale. Det er vi kjempe glade for.
Vi vil takke idrettslaget NIF som har stelt i stand en flott 17. mai feiring for oss her i Varangerbotn. Vi e glade for at både store og små kan samles her i dag. 

For å markere denne dagen slik vi har gjort i mange år før, har vi pynta oss og tatt på oss finstasen. Vi skal feire dagen fra morgen til kveld, og vil med vår tale gjøre stas på alt det gode vi har i Nesseby.

Vi er to stykker som skal holde talen i dag. En ung og en eldre. En kvinne og en mann.  En som så vidt har startet sitt arbeidsliv, og en som har lang erfaring fra arbeidslivet. Felles for oss er at vi begge to er veldig engasjert i kommunens ve og vel.

At vi kan samles på Oppvekstsenteret er en fin mulighet for alle til å kunne se hvordan våre barn er en del av et stort fellesskap. Vi har samla barnehage og skole i samme bygg, og det her bygget skaper hver dag muligheter for framtida. 

Vi kan jo ikke la være å nevne at folketallsøkningen e svært positiv for oss i Nesseby, og vi håper og tror at den fortsetter også framtida. Vi bygger et nytt bygg som vi kan se utenfor som skal brukes som barnehage, og det snakkes om at oppvekstsenteret også i framtida vil bli for lite. Det må vel kunne kalles et luksusproblem. Vi satser på ungdom, og håper at vi på kort sikt har et eget lokale de kan bruke som fritidsklubb. 

Barnetallet øker, befolkningstaller øker. Folk bygger hus og hytter. Næringslivet i kommunen er i vekst, og vi møter ofte på mennesker som ønsker å sjekke ut muligheter i Nesseby eller som spør om ting som skjer i Nesseby. Men hvorfor i lille Nesseby? Jeg tror at alt det positive som skjer i Nesseby kommer av at vi har trua på Nesseby. Vi har trua på at det vi skaper i Nesseby e verdifullt. Her bryr vi oss om hverandre, vi hjelper hverandre og vi ønsker å se at Nesseby samfunnet fortsatt styres i en positiv retning. For hver og en av dere betyr noe for samfunnet vårt, for det vi skaper sammen.

Olaf:

Vi må også nevne våre nye landskvinner og menn. For noen av dem e det deres første 17. mai feiring. Vi mener at alle skal ha de samme mulighetene til å skaffe seg jobb, ta utdanning og ta del i samfunnet. Vi må tilrettelegge for at de skal kunne etablere seg i samfunnet, og de må finne seg til rette i vårt lokalmiljø. I etableringsfasen må vi hjelpe og veilede dem for at de skal trives. Det e viktig at vi er tolerant ovenfor hverandre, og at vi kan lære av hverandre.

 

Vi skal nu ta dere med på en liten mimrestund.

Da må vi starte med krigsårene og etter det. Da var det de som ble født her, som ble tatt i mot av blant annet jordmor Anna. Enten i Nesseby eller hjemme.

Skolene var på forskjellige steder. Sjøl starta jeg i første klasse på Bunes bedehus.  
Den ytterste og lengst øst var Fuglåsen skole i Mortensnes. Vi hadde seks skoler innover før vi kom til Karlebotn som var den syvende skolen.
Vi hadde Framhaldsskole i Nesseby og Karlebotn, som en tok etter endt folkeskole. Der i blant må vi jo nevne kjøkkenskolen i Karlebotn og sløyden i Nesseby. Guttene hadde kjøkkenskole i Karlebotn og jentene hadde sløyd i Nesseby. For å få videreutdannelse måtte en reise ut av kommunen og fylket til og med, mange fant seg arbeid der de var etter endt utdanning. De kom ikke tilbake til Nesseby fordi det ikke var arbeid i Nesseby kommune. Mange av våre ungdommer starta til sjøs, der de tjente gode penger. Slik har vi det ikke i dag Hanne.

Hanne:

Nei, i dag har vi både barnehage og skole samlet i samme bygg.
I dag har vi mange flere muligheter til å få oss utdanning her hjemme. Vi har desentraliserte og deltidsstudier som vi vet mange i kommunen benytter seg av. Inkludert meg selv, det var en lærerik og flott studietid der jeg kunne bruke kompetansen som ligger i vår del av fylket for å få meg en utdanning. I dag må en nødvendigvis ikke flytte, og det er absolutt en mulighet man bør benytte seg av.

Olaf:

Vi har hatt dyktige politikere som har styrt kommunen vår, som har bygd et meget godt helsevesen, og vi har jo også tannlege i kommunen vår.  Vi har blitt dratt hit og dit, men våre politikere har stått i mot når det er snakk om sammenslåing. Vi skal vel ikke tvinges til å slå oss sammen med noen vi ikke liker, vi vet vel hvordan et slikt ekteskap vil bli.

Vi har også flinke og entusiastiske ildsjeler blant våre idretts- og andre lag som gjør en fantastisk frivillig jobb, de bør fortsatt støttes slik at de ikke går lei. De arbeider for trivsel og helse for barn og unge, og voksne i ALLE aldre.

Når vi ser på næringslivet i Nesseby ser vi at i jordbruket har melkeproduksjon har gått ned,  men kjøttproduksjon har gått opp. Dessverre har ikke kommunen styring over tilskuddsordningene til jordbruket. Villsaudriften er meget bra i Nesseby, og vi ser at de er i stadig utvikling.
Fiskerinæringa har alltid vært viktig for oss i Nesseby, men siden 2011 har næringen vært i vekst. Mange unge er blitt fiskere, og vi må vel si at muligheten for å kunne levere fisken lokalt gjør at det er mer lønnsomt å drive med fiskeri. Kløvnes havn er utvidet, og har gjort leveringen av fisk mer effektivt.

Interessen for duodji er stor. Det er en stolt tradisjon, og vi har flere duodjiutøvere i kommunen som gjør en meget bra innsats for å bevare dette håndtverket.

Det vi har snakka om i talen, viser at vi har uendelige med muligheter i Nesseby kommune. Vi har stort potensiale for næringsutvikling, og den økende befolkningsveksten gir også arbeidsplasser og utvikling. Det vil i stor grad, og kanskje enda større grad være viktig å holde liv i idretts- og andre lag for å gjøre Nesseby kommune til en kommune hvor man trives og har gode fritidstilbud. Frivilligheta er stor hos oss. Det er idrettslagene som holder oss i aktivitet for folkehelsa sin skyld.

Hanne:

Vi bor i en veldig fin kommune, og vi e gode på å skape ting sammen. Vi må alltid ha trua på det vi gjør, da er vi med på å utvikle noe positivt.

Olaf kom tilbake til Nesseby etter mange år i nabo kommunen, og vi har snakka om at hjemlengselen kommer. Dermed sier vi «har du engang forelsket deg i Nesseby, betyr det varig og ekte kjærlighet. Livet ut!»

Nok engang GRATULERER MED DAGEN!

Takk for oss!

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS