• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Orientering om Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere en landsdekkende kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold.

Formålet med kontakt telefonen er at den som ringer, skal få råd og veileding. Målgruppen er først og fremst eldre som er utsatt for vold (fysisk, psykisk eller seksuelt).

Pårørende, naboer og andre som får kjennskap til slik vold, kan også ringe. Også ansatte i helse- og sosialtjenesten, og i hjelpeapparatet for øvrig, som får kjennskap til eller mistanke om slik vold kan også ringe.

Kontakttelefonen er gratis for innringer. Den er åpen i vanlig kontortid mandag - fredag og betjenes av fagfolk som har erfaring med denne problematikken.

Kontakttelefonens nummer er; 800 30 196

Nærmere opplysninger finnes også på www.vernforeldre.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS