• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Individuelle planer

Beskrivelse av tjenesten Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Formålet med planen er å bidra til at du som tjenestemottaker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
Priser og gebyrer Tjenesten er gratis
Hvordan søke? Ta kontakt med din fastlege, sosialtjenesten, helsesøster eller en annen i hjelpeapparatet som du har kontakt med.  Disse har plikt til å sørge for at planarbeidet kommer i gang.  Du kan og henvende seg til helse- eller sosialtjenesten for utlevering og utfylling av søknadsskjema.

Link til søknadskjema

Søknadsfrist Ved behov
Behandlingstid Inntil 3 ukerDersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a
  Avgjøres av Kommunens råd for arbeid med individuelle planer
Klage

Ved klage på rett til individuell plan etter helselovgivningen kommer bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap 7 til anvendelse. Ved klage på rett til individuell plan etter sosialtjenesteloven § 4-3 , kommer sosialtjenesteloven §§ 8-6 og 8-7 til anvendelse og forvaltningslovens regler om klage til anvendelse.ed klage på rett til individuell plan etter helselovgivningen kommer bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap 7 til anvendelse. Ved klage på rett til individuell plan etter sosialtjenesteloven § 4-3 , kommer sosialtjenesteloven §§ 8-6 og 8-7 til anvendelse og forvaltningslovens regler om klage til anvendelse.

Klagen sendes til Nesseby kommune, Rådet for arbeid med individuelle planer, hjelpetjenesten.

Ankeinstans er fylkeslegen /fylkesmannen i Finnmark

Kontaktperson m/alle opplysninger Alle ansatte innen helse og sosialsektoren

Pasientrettighetsloven

Kommunehelsetjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Lov om psykisk helsevern

Lov om sosiale tjenester

Forskrift om individuell plan etter helselovginingen og sosialtjenesteloven

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS