• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Styrer, råd og utvalg

Styrer råd og utvalg 2015 – 2019

 

Kontrollutvalg

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Leder: Kåre Ballari                                         Lilly Roska
Nestleder: Jørn Opdahl                                  Leif Eberg Hansen
Medlem: Mari-Ann Nilssen                             Iver Per Smuk
                                                                       Hege Anita Roska Wikstad
                                                                       Gunn-Britt Retter

 

Representantskapet til Øst-Finnmark Regionråd

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:
1. Ordfører Knut Store                                   1. Varaordfører Oddvar Betten
2. Marit Kjerstad                                             2. Kjell-Harald Erichsen

 

Representant til KS’ organer

Representant: Ordfører Knut Store
Vararepresentant: Varaordfører Oddvar Betten

 

Medlem til representantskapet i Øst-Finnmark avfallsselskap ANS

Medlem: Ordfører
Varamedlem: Varaordfører

 

Hemevernsnemnd

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

1. Jim Njuolla                                                 1. Nina Margit

2. Ina Kristine Store                                       2. Sverre Noste

 

Innkvarteringsnemnd

  1. Ole Petter Skoglund    Leder
  2. Tommy Andersen      Sekretær
  3. Laila Smuk 

 

Tilflyttingsnemnd

1.Vanja Trane Trosten              Leder

2.Sissel Røstgaard                      Sekretær

3.Einar Roska

 

Nesseby kirkelig fellesråd

Representant:                  Ordfører

Vararepresentant:         Varaordfører

 

Barnas representant i plansaker

Representant:                  Heidi Jernsletten

Vararepresentant:         Ragnhild Nilsen

 

Samarbeidsutvalg/miljøutvalg Nesseby Oppvekstsenter

Representanter:                                                            Vararepresentanter:

1.  Lasse Helander                                                          1.  May Bente Røstgaard

2.  Virksomhetsleder ved Oppvekstsentr.                        2.  Ragnhild Nilsen

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Leder:                  Heidi Jernsletten

Nestleder:          Nils A. Gaup

 

Representanter til IKA Finnmark IKS

Representant:                                 Vararepresentanter:

1.  Oddvar Betten                           1.  Magnhild Mathisen

                                                        2.  Bjarne Store Jakobsen

                                                        3.  Marit Kjerstad

 

Representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmegler

Klara Helander

 

Nesseby eldreråd perioden 2015-2019:

Medlemmer:                                         

Kirsten Isaksen, leder

Odd Olaisen, nestleder

Jenny Eriksen

Olaf B. Johnsen

Elin Länsman

Varamedlemmer:

Aina Teigen

Åge Beddari

Britt Sylvia Brønnes

Nils Åsgren

Nils A. Gaup

 

Forliksrådsmedlemmer

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

1. Nina Margit                                                  1. Ole Petter Skoglund

2. Ina Kristine Store                                         2. Leif Eberg Hansen

3. John Samuel Nilsen                                     3. Liv Solfrid Mathisen

 

Nesseby ungdomsråd perioden 2015-2019:

Medlemmer:                                         

Lars Martin Henriksen, leder

Paul Ánte Smuk, nestleder

Mathis Schanche

Eva Katrine Margit Dikkanen

Anna Rebekka Mudenia Noste

Varamedlemmer:

Adrian Hoigari

Maila Risten Bongo Dikkanen

Tor Nikolai Henriksen

Nora Hoigari

Julie Mudenia Noste

 

Viltnemnda

Medlemmer:                           

1. Jan Hansen, leder

2. Ina Kristine Store

3. John Arne Johnsen

4. Kåre Aasprong

5. Inger Katrine Juuso

  Varamedlemmer:

  1. Ole Petter Skoglund

  2. Kaisa Store

  3. Gunnar Noste

  4. Rolf Matti Reisænen

  5. Bjarne Store Jakobsen

 

Dispensasjonsutvalget

Medlemmer:

1. Harald Store, leder

2. Inga Pettersen Lindi          

3. Jon Arne Neshavn

   Personlige varamedlemmer:

  1 Magnhild Mathisen

  2 Gunnar Noste

  3 Einar Roska

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS