• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
studiesenteret-LOGO-NY

Tilbud fra Studiesenteret

Studer hjemmefra! Tida for søknader til høstens fjernstudier er nær. Hest i næring, Landskap og utvikling og Nyskaping og utviklingsarbeid.

28-04-2017
studiesenteret-LOGO-NY

Tilbud fra Studiesenteret

Studer hjemmefra! Tida for søknader til høstens fjærnstudier er nær.

29-03-2017
studiesenteret_100x122

Søknadsfristen er utvidet til 1/6-2012

Utvidet søknadsfrist på tilbud fra Høgskolen i Nesna

Fag: Rådgivning 2 Flerkulturell forståelse og Grunnstudium i pedagogikk med fordypning i sosial- og spesialpedagogikk.
03-05-2012
studiesenter_74x100

Desentralisert vernepleieutdanning

Øst-Finnmark kompetansesenter og Høgskolen i Harstad planlegegr desentralisert vernepleieutdanning i Øst-Finnmark.
21-09-2011
hist-logo

Utvidet søknadsfrist Samhandling og samarbeid

Høgskolen i Sør-Trøndelag har økt pågang på interesserte/søkere til faget Samhandling og samarbeid. Som en følge av dette utvider de søknadsfristen og utsetter oppstarten til medio januar 2012.
19-09-2011
M-loho

Musikkurs gjennom Studiesenteret.

Studiesenteret.no har fått tilbud om å delta i et internasjonalt prosjekt i samarbeid med Manhattan School of Music og Polycom Inc.
19-09-2011
studiesenter_74x100

Studiesenteret inngår samarbeid med NKI

Nå kan de som ønsker å studere gjennom NKI også benytte tilbud på Studiesenteret på hjemplassen.

15-06-2011
studiesenter_74x100

Vareopptelling av studietilbud

Vareopptelling av tilbud Studiesenteret.no pr. 1. februar 2011
02-02-2011
studiesenter_74x100

Studiesenteret tilbyr HMS-kurs

Kurs i Helse-miljø og sikkerhet kan nå gjennomføres i din egen kommune.
27-01-2011
studiesenter_74x100

Ny start etter tretten år

Les om erfaringene fra en student, en nettpedagog og en lærer på dette faget. Studenten startet på nytt med studier etter tretten år.
27-05-2010
Web levert av CustomPublish AS