• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
lam_200x151

23% flere sauer

I Nesseby har bestanden sau økt fra 956 i 2006 til 1243, altså en økning på ca 23%, viser årsmeldinga fra Landbruksforvaltningen i Tana.

Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg, og er en del av utviklingsavdelingen i Tana kommune. Hvert år utarbeides en årsmelding med statistikk og oversikt som forteller om utviklingen innen landbruket i de tre kommunene.

Antall gårdbruk har i Nesseby gått opp fra 7 i 2006 til 12 i 2007. Økningen skyldes i sin helhet at det er flere bruk som satser på sauedrift. Her har altså bestanden sau økt fra 956 i 2006 til 1243, altså en økning på ca 23%. 

En av utfordringene for sauenæringen har imidlertid vært forholdsvis store tapstall, og tapsprosenten i Nesseby var i 2007 på 7% på sau og 10% på lam. Dette skyldes i all hovedsak rovdyrangrep, og da spesielt gaupe og jerv.

Hvis man ser på de langsiktige tallene fra 2001 til 2007, har antallet bruk med kyr blitt redusert fra 2 til 1, altså en reduksjon på 50%. Dette er bekymringsfull utvikling, og vi bør derfor ha et spesielt fokus på utviklingen av flere kjøtt- og melkeprodusenter her i kommunen. Det bruket som drives i dag har imidlertid en positiv utvikling.

Tilgang til gode landbruksarealer er en utfordring for gårdsbrukene. Statistikken for 2007 viser at av totalt 3150daa dyrkede arealer så høstes 308daa i Tana, dette tilsvarer 9%.

 

For mer informasjon se Årsmelding 2007.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS