• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
norsk flagg

17. mai arrangør og kulturmidler

Nesseby kommune ber om at lag og foreninger sender inn søknad på kulturmidler og tildeling av 17. mai arrangementet.

17. mai

Søknad med programforslag sendes inn til kommunen innen 15. april.

Kulturmidler

Vi minner om at det fra og med i år kun er en årlig tildeling av kulturmidler. Alle lag og foreninger som ønsker å få kulturmidler i 2010 må ha sendt inn søknad innen 14. mai.

Søknader må leveres på eget søknadsskjema som fås på servicekontoret i Varangerbotn. Alle søkere må legge ved årsmelding og regnskap for 2009. Vi ber om at alle opplyser om hva midlene tenkes brukt til.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS