• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Arbeidet med kollektivknutepunkt i Varangerbotn

Kollektivknutepunkt Varangerbotn

Da det har vært stor interesse rundt arbeidet med kollektivknutepunktet i Varangerbotn legger vi ut reguleringsplanen fra 2017 med planbestemmelser, reguleringsplankart, fagrapport om grunnforhold, fagrapport om landskapsarkitektur, høringsinnspill til planen og begjæring om omgjøring av reguleringsplan fra advokatfirma. 

skuter

Disse skuterløypene er åpne i Nesseby kommune

Følgende Scooterløyper i Nesseby kommune er åpen for ferdsel. Oppdatering av åpne løyper vil annonseres fortløpende når de er merket og klare.

05-02-2023
Samisk festuke 2023[1]

SAMISK FESTUKE! - PROGRAM 2023

Vi feirer 6. februar med en hel uke med begivenheter.

02-02-2023
Snøscooter

Endring vedrørende søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven.

Kommunen må ha bedre tid til å forberede søknader som må behandles i dispensasjonsutvalget. Derfor setter vi søknadsfrist til en uke før møtet.

23-01-2023
logo

Barneverntjenesten søker besøkshjem/fritidskontakt

Nesseby og Tana barneverntjeneste søker familier, og trygge voksne som kan hjelpe barn, ungdom og foreldre i en sårbar situasjon.
 

17-01-2023

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS