• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

17maitog med flagg

Utlysning av 17.mai-arrangement

Lag og foreninger oppfordres til å søke.

 

28-03-2017
Kokevarsel

Kokevarsel for Nyelv vannverk

På grunn av dårlig tilsig til brønnen i det nye vannverket, er det gamle vannverket midlertidig tilkoblet. Dette betyr at kokevarsel for Nyelv vannverk gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

24-03-2017
asvo

Nesseby kommune kjøper ASVO-bygget

Nesseby kommune har gjort avtale om kjøp av ASVO-bygget fra Varanger Asvo AS.  Bygget vil være klart til overtakelse 9. april. 

24-03-2017
Politirådet

Politirådsmøte

Politirådet er et samarbeidsforum på strategisk nivå i kommunen og politiet med den hensikt å skape trygge og gode lokalsamfunn. 

23-03-2017
språk

Nesseby kommune vil være språkbevaringskommune

Kommunestyrets høringsuttalelse til NOU 2016:18 "Hjertespråket. Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk."

22-03-2017

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS