Vedtatt Reglement for Politiske og Partssammensatte utvalg den 14.12.2012

Reglement for Politiske og Partsammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godtgjørelser til folkevalgte

02.12.2013 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut