DETALJREGULERING FOR SOLSIDEN BOLIGFELT

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det at Nesseby kommune har igangsatt planarbeid.

25.05.2022 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut