• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
2027v4_50x62

Utvalg for næringsutvikling opprettet

Formannskapet har opprettet et næringsutviklingsutvalg som skal utrede utfordringene kommunen har for styrking av næringslivet i Nesseby kommune.
Utvalget skal i tillegg til å utrede utviklingen og styrkingen av lokalt næringsliv, også se på hvordan kommunen kan bidra til at det opprettes nye arbeidsplasser.
I kjølvannet av den positive utviklinga kommunen er i, skal utvalget ta utgangangspunkt i dagens situasjon for å videreføre arbeidet med å få flere nyetablerere til kommunen.
Det finske Vegvesen har allerede etablert seg i kommunen, og vi har fått en ny butikk i Varangerbotn sentrum.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS