• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
penga

Utlysning av kulturmidler og 17. mai arrangement

Nesseby kommune ber lag og foreninger søke på kulturmidler og om å være arrangør av 17. mai.

Kulturmidler og midler til idretts- og ungdomsarbeid

2. tildeling av kulturmidler for 2008 ble i desember 2008 utsatt inntil nye retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 30. mars.

Søkere som ønsker å vurderes ved 2. tildeling 2008 samt 1. tildeling 2009 bes sende inn ny søknad på eget skjema. Det holder med en søknad for å bli vurdert til begge tildelingene.

Søknadsfristen er fredag 8. mai.

17. mai arrangør

Lag og foreninger som ønsker å arrangere 17. mai bes sende inn søknad med programforslag innen torsdag 30. april.

Alle søknader leveres enten på rådhuset eller på servicekontoret i Varangerbotn. Søknader om å arrangere 17. mai kan også sendes på mail.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS