• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ungdom-psykisk-helse

Tana mandag 17. juni kl 18.00

Ungdom psykisk helse og selvmord

Prosjektet ”Finnmark - et selvmords tryggere samfunn” vil i samarbeid med Tana og Nesseby kommune invitere foreldre, ungdom, de som jobber med ungdom og andre interesserte til et ”Folkemøte” om ungdom, psykisk helse og selvmordsproblematikk.

Tema som vil bli tatt opp er; hva er psykisk helse, hva kjennetegner selvmordsproblematikk
og sammenhengen mellom psykisk helse og selvmordsproblematikk. Hva skal vi se etter og
hvordan kan vi som foreldre, venner og profesjonelle, støtte og hjelpe ungdom som sliter.


Folkemøtet skal være på kinosalen i Tana mandag 17. juni kl 18.00


Finnmark fylke ligger høyt på selvmordsstatistikken sammenlignet med landet for øvrig, og
særlig når det gjelder unge menn. Selvmord som dødsårsak utgjør mange tapte liv og leveår,
samt betydelig antall etterlatte og berørte i fylket. Tana og Nesseby kommune er som mange
andre steder i Finnmark berørt av selvmordsproblematikken. For å forebygge selvmord i
fylket trenger vi økt kunnskap og åpenhet rundt problematikken.


”Finnmark - et selvmords tryggere samfunn” er et prosjekt bestående av Fylkesmann i
Finnmark, Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) og
Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord (RVTS).
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.


Et av målene med prosjektet er å øke kunnskapen om selvmord og selvmordsproblematikk i
befolkningen i Finnmark. Anne Silviken fra SANKS og Gro Berntsen fra RVTS vil holde et
foredrag om psykisk helse og selvmordsproblematikk blant ungdom. Representant for
Fylkesmannen i Finnmark Tom Olav Stavseth vil ha et framlegg om selvmordsforebyggende
arbeid i et folkehelseperspektiv. Det blir mulighet til diskusjon og spørsmål.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS