• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
vold_70x69

Tilbud til voldsutsatte kvinner og menn i Nesseby kommune

Nesseby kommune har inngått avtale med Norasenteret i Kirkenes om hjelp til mennesker berørt av vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Senteret tilbyr samtaler og er åpent for dem som trenger råd og veiledning og noen å prate med.  Dette gjelder kvinner og menn, pårørende og andre berørte.  De som vil være anonyme eller av andre årsaker ikke ønsker å komme til senteret, kan ha telefonisk kontakt med ansatte på senteret. Senteret tilbyr midlertidig botilbud til voksne og deres barn, samt praktisk hjelp og tilrettelegging for de som har behov for det. 

Senteret samarbeider med hjelpeinstanser i din hjemkommune ved behov, som for eksempel hvis det er behov for å finne permanent bolig, oppfølging fra helse/sosialpersonell med rådgivning og støtte eller oppfølging av barn.

Du kan ta direkte kontakt med Norasenteret på telefon 789 96 060.

Det kommunale hjelpapparatet som din fastlege, ansatte på NAV, hjelpetjenesten etc. vil og være behjelpelig med å opprette kontakt mellom deg og Norasenteret.

 

www.norasenteret.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS