• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
kafe

Tegn aksjer i RUITU

Kafe kultur har nå fått nytt navn. Navnet er "Ruitu – en reise gjennom årstidene i Varanger."
Det er nå muligheter til å tegne aksjer i Ruitu. Slutt på aksjetegning er mandag 3. desember kl 16 00.Aksjetegning – må skje innen 3. desember 2007

Vi har satt strek for aksjetegning mandag 3. desember kl 16 00

Og målet er kr 200 000.

Det er lagt ut lister på Jegerstua Våpen as i Varangerbotn
På rådhuset
Så har Magnhild, Inger Anita og  Ingrid aksjetegningslister
Pris pr. aksje er kr 1 000, - og kan betales inn på konto 4930 13 48737

Navnet ble;  Ruitu – en reise gjennom årstidene i Varanger
For de som ikke kan samisk betyr ruitu – gryte, så var det logoen?
Kom med forslag.
Forslagstiller på dette navnet var Inger Anita Smuk, så en takk til henne.

På møte 19 ble følgende styre valgt av de som tegnet aksjer da:
Leder: Ingrid Mikkelsen, medlemmer Oddvar Betten og Edgar Olsen, så skal det være en til som skal være IFU s representant.
Dessverre var flere forhindret fra å delta på møte, så derfor har vi besluttet å utvide aksjetegningen.

Vi har også fått flere henvendelse på folk som er interessert i å jobbe som daglig leder. Spesielt er kandidat interessant.

Håper flest mulig følger opp den positive holdningen til å få etablert en bedrift som kommer til å få stor betydning for Nesseby Kommune som helhet.

Hvorfor tegne aksjer;
-    for å få en bedrift som flest mulig følger eierforhold til
-    samarbeid, gir større muligheter for etablerte bedrifter, spesielt innen reiseliv og mat og for de som befinner seg       i Varangerbotn
-    Synliggjøre alt det positive vi har i kommunen, og ikke minst alle delikatesser.
-    Økt trivsel
-    Få ungdommene aktivisert
-    Flere private arbeidsplasser
-    Starter denne bedriften vil det at vi får til kompetansehevende kurs på mange områder
-    Et mer attraktiv sentrum

Så vil jeg takke for tilliten å bli valgt som leder, og håper virkelig denne etableringen lar seg gjennomføre da det er store muligheter både knyttet til kommunens beliggenhet og ressurser.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS