• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Urfolksdag1

Stor interesse for urfolksdags markeringen

Leder For Unjárgga Sámiid Searvi, Nesseby Sameforening, Gunn Britt Retter er svært fornøyd med at Nessebyfolk viste så stor interesse for hva Sametingspresident Aili Keskitalo og leder for Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka hadde å si om samer og andre urfolk.
Svært mange hadde funnet veien til Unjárgga Sámiid Searvi/Nesseby Sameforenings arrangement i forbindelse med verdens urfolksdag til tross for regnvær.
Både Keskitalo og Muotka understreket solidaritetsperspektivet når de snakket om samenes rolle i urbefolkningsarbeidet. Keskitalo sa i sin tale at Finnmarksloven kom i havn på grunn av ulike internasjonale lovgivninger. Hun pekte på samenes ansvar overfor andre urfolk, og sa at et godt samarbeide ville føre til endringer av nasjonalstatenes behandling av urfolk.
Muotka vektla samenes moralske forpliktelser overfor urfolk med mindre ressurser enn det samene har i arbeidet mot stater som begår systematiske brudd på menneskerettigheter.

Etter talene var det demonstrasjon av skyting med pil og bue,og publikum fikk også prøve seg.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS