• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
valg-2012

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyrer og fylkesting må du stå i manntall.

 

 

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyrer og fylkesting må du stå i manntall.

Du kan undersøke om du står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget i kommunen der du bor, da manntallet er  lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2011, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

 

Dersom du har fått tilsendt valgkort, så vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken valgkrets du tilhører, og åpningstidene for denne. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort så bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til:

 

Valgstyret i Nesseby, Nesseby rådhus, 9840 Varangerbotn eller pr. e-post til  postmottak@nesseby.kommune.no

  

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

·         Servicekontoret i Varangerbotn

·         Nesseby rådhus

·         Biblioteket 

  

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS