• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sau tegning

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) - søknadsfrist 1. juni 2007.

Har du gammel beitemark du vil rydde og ta i bruk igjen? Kanskje du har et verneverdig bygg du vil ta vare på? Eller vil du legge til rette for allmenn ferdsel gjennom kulturlandskapet?

Dette er noen av tiltakene du kan søke på SMIL-midler til gjennom kommunen. Dette tilskuddet erstatter de gamle STILK-midlene og områdetiltak-midlene. Midlene skal gå til tiltak som går ut over det man kan forvente gjennom vanlig jordbruksdrift.

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner er tildelt kr 200 000,- til fordeling til de som vil gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2007 (herunder tilskudd til organisert beitebruk).

 
Mål:

Fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket.

 
Hvem kan søke:

Foretak som eier eller driver landbrukseiendom eller annet foretak som er registret i enhetsregisteret og som har fått tillatelse til tiltak av eier av landbrukseiendom.

 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

1. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (forprosjekter) som skal ende i planer for konkrete kultur- og forurensningstiltak. En kan få tilskudd til planlegging, organisering og selve prosjektarbeidet.

 

Tilskuddsprosent: inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag.

 

2. Gjennomføring av kulturlandskaps- og forurensingstiltak som

                  a) ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet

                  b) hindrer eller reduserer forurensing eller risikoen for forurensning fra jordbruket.

 

Tilskuddsprosent: inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag eller inntil 100 % i spesielle tilfeller for å ivareta biologisk mangfold.

 

Kommunen gjør vedtak om innvilging av tilskudd.

 
Søknadsfrist 1. juni 2007

Søknaden sendes: Tana kommune, Utviklingsavdelingen, 9845 Tana

 
Søknadsskjema finner du her:    Søknadsskjema+SMIL+word.doc PDF document ODT document
                                                           Søknadsskjema+SMIL+Acrobat.pdf

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Forskrift+om+tilskudd+til+spesielle+miljøtiltak+i+jordbruket+Word.doc PDF document ODT document
                                                                                                     Forskrift+om+tilskudd+til+spesielle+miljøtiltak+i+jordbruket+Acrobat.pdf
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS