• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sommerjobb

SOMMERJOBBER/VIKARIATER/ENGASJEMENTER I UNJARGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE

Tradisjonen tro skal Nesseby kommune ta inn skoleungdom på sommerjobb i kommunen.
Her får ungdommen en god mulighet til å prøve forskjellige yrker.
Omsorgstjenesten og hjemmetjenesten er samlokalisert med helsetjenesten i nytt og moderne helsesenter i trivelige omgivelser. Omsorgstjenesten har 20 sengeplasser, herav en sykestueplass og skjermet enhet med 4 plasser. Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende vaktmester og miljøarbeidertjeneste.

Vi har ledig to 50% stillinger som miljøarbeidere fra 15/5-07 – 15/5-09, dette i todelt turnus og med arbeid hver tredje helg.

For våren og sommeren 2007 har vi følgende vikariater ledige: Assistenter, miljøarbeidere, hjemmehjelpere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, sykepleiere, renholdere og kokk.


Noen av stillingene inngår i 3- delt turnus. Lønn etter ansiennitet.

Interesserte bes ta kontakt med Pleie- og omsorg Lene J Bergmo, tlf. 78 95 98 13, e-post:lene.bergmo@nesseby.kommune.no

Søknad med bekreftede vitnemål og attester sendes til Nesseby Helsesenter, 9840 VARANGERBOTN innen 10. mai 2007.


Kommunen vil også ansette en del ungdom, fortrinnsvis studenter/skoleelever, født 1991 og eldre, for kortere engasjementer i perioden juni – august 2007.

Aktuelle arbeidsområder er barnehage, helsesenter, rådhus, tekniske anlegg m.m. Avlønning i h.h.t. tariff. Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder teknisk, Oddleif Nilsen, tlf. 78959561, epost: oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no

Søknad endes til Teknisk, Nesseby rådhus v/oddleif, 9840 VARANGERBOTN innen 10. mai 2007.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS