• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Rapport fra ettersøkskurs

I uke 21 ble det avholdt videregående kurs i ettersøk på skadet hjortevilt i Nesseby.
Ettersøkskurs  001 webBente Antonsen med diplomet som beviser at hun er første kvinne i Nesseby som har gjennomført dette kurset.

Nesseby viltnemd sto som arrangør for kurset som primært er beregnet på de som skal bistå viltnemda med ettersøk mot betaling. Som kursleder hadde viltnemda fått en engasjert og dyktig Halvor Busk fra Vadsø. Kurset var også åpent for andre deltakere som driver med ettersøk under ordinær jakt. Man kan jo konkludere med at skuffende få tar seg tid til å gå på slike viktige kurs. Kun 5 fra Nesseby og 1 fra Tana deltok.

Kurset er på 19 timer og består av en teoridel og en praktisk del. På teoridelen går man igjennom ettersøksteknikker, skuddreaksjoner på dyr, lovverket m.m.

Siste dag er den praktiske delen. En utedag hvor man lærer å analysere forskjellige skuddplasser samt sporsøk med en ettersøksekviparsje.

Til slutt blir det bålkos med kaffe, eksamen, diplomutdeling og evaluering av kurset.

Kursdeltakere denne gangen var Bente Antonsen, Jan Hansen, Sven-Are Utse, Steve Kristiansen og Torgeir Olsen fra Nesseby og Andor Bøtun fra Tana.

Forøvrig er Bente Antonsen første kvinne i Nesseby som har gjennomført dette kurset.

På bildet med alle ved bålet ser vi: Fra venstre stående Sven A Utse, Bente Antonsen, Andor Bøtun, Steve Kristiansen. Foran kursleder Halvor Busk og Jan Hansen.

Torgeir Olsen mangler på bildet.

Ettersøkskurs  002 web

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS