• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Husbanken_logo

Informasjon fra Husbanken

Omlegging til månedlige vedtak i bostøtten

Husbanken melder at bostøtten fra og med september 2007 vil omgjøres til månedlige vedtak mot kvartalsvise som nå.
Fra og med september 2007 innføres månedlige vedtak i bostøtten. Det blir da mulig å søke bostøtte hver måned, og utbetaling vil skje måneden etter.

Bostøtte for perioden mai t.o.m. august 2007 (2. termin 2007)

Dette blir siste gang bostøtten beregnes for en periode på fire måneder. Vedtak og eventuell innvilget bostøtte for denne perioden sendes ut i begynnelsen av september.

Dersom du av ulike årsaker ikke har rett på bostøtte for hele perioden mai - august, vil du kun få utbetalt ¼ av bostøtten i september.

Bostøtte fra og med september 2007
Dersom du får innvilget bostøtte i begynnelsen av september og ikke har flyttet i løpet av perioden mai t.o.m. august, vil bostøttesaken din automatisk gå videre uten at du trenger å søke på nytt. Fra og med september er du da over på nytt system med månedlige vedtak og utbetalinger.

Dersom du får avslag i begynnelsen av september for perioden mai t.o.m. august, må det søkes på nytt på vanlig måte innen søknadsfristen i september.

Videre informasjon
Mer informasjon vil bli gitt i forbindelse med vedtaksmeldingen i begynnelsen av september. Ny og oppdatert bostøttebrosjyre vil være tilgjengelig fra din kommune midt i august.

Bostøttekontoret i din kommune vil ellers være behjelpelig dersom du skulle ha behov for mer informasjon.

Kontaktperson: Liv-Randi Aune
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS