oppdrett

Offentlig Ettersyn - Søknad om oppdrettslokalitet i "Klubbvika"

I medhold av lov av 17. juni 2005 om akvakultur, legges søkad fra Villa Arctic AS om etablering av ny lokalitet i Klubbvika, Nesseby kommune, ut til offentlig ettersyn.

 

Søknaden omhandler etablering av en oppdrettslokalitet med planlagt årlig produksjon på ca 2.500 tonn. 

Søknaden legges ut til gjennomsyn på Nesseby kommunes servicekontor i Varangerbotn, og er i tillegg tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

Kontaktperson i Nesseby kommune:  Oddleif Nilsen, teknisk virksomhet, tlf. 40440522, e-post oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes, Nesseby kommune, teknisk virksomhet, 9840  Varangerbotn, innen 20.01.11.

Søknad

Miljøundersøkelse

22.12.2010 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut