• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ku

Ny søknadsomgang for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknadsfrist 20. januar.

Søknadsmateriellet for produksjonstilskudd i jordbruket er sendt ut til foretak som har søkt produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning, ferie og fritid tidligere. Dersom du ikke har mottatt materiellet innen 15. januar, kan du henvende deg til kommunen. Foretak som ikke har søkt tidligere, må ta kontakt med kommunen.

Søknadsfristen er 20. januar. Siden denne datoen faller på en lørdag i 2007, er fristen forlenget til mandag 22. januar. Det er søkers eget ansvar at søknaden leveres i rett tid.

 

I veiledningsheftet for søknadsomgangen januar 2007 finner du informasjon om regelverket og nærmere omtale av de ulike tilskuddsordningene under produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning. Endringer som følger av årets jordbruksoppgjør, er beskrevet her. Du finner også veiledning for utfylling av søknad i dette heftet.

Alle spørsmål i forbindelse med søknadsomgangen rettes til kommunen.

 

Elektronisk søknad

Elektronisk søknad kan benyttes av foretak som har fått tilsendt forhåndsutfylt søknadsskjema med brukernavn og passord. logg inn på Statens landbruksforvaltnings hjemmeside www.slf.dep.no. Søknaden kan også sendes på papirskjema til kommunen og det er kommunen som behandler og avgjør søknadene.

 

Terese Nyborg, tlf. 78 92 53 75

Koblinger til URL:

Veiledningsheftet:

http://www.slf.dep.no/iKnowBase/Content/5991/VEILEDNINGSHEFTE2007-1.PDF

 

Statens landbruksforvaltning:

http://www.slf.dep.no/

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS