• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Ill: Bent Johansen

”NY-Giv” for elevene fra Nesseby

Nesseby kommunestyret bevilget penger til ”NY-Giv” prosjektet. ”Ny-Giv” prosjektet har som hovedmål å få flere til å fullføre videregående skole.

Nesseby kommunestyret bevilget penger til ”NY-Giv” prosjektet som gjennomføres i ungdomsskolen.

”Ny-Giv” prosjektet har som hovedmål å få flere til å fullføre videregående skole.

Arbeidet starter på 10.trinn hvor elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning skal styrkes. Det skal gjøres en ekstra innsats det siste året elevene er i grunnskolen. På den måten får elevene bedre forutsetninger for å lykkes på videregående skole.

For Nesseby kommune er det særlig viktig å styrke faglige ferdigheter da kommunens elever må reise bort for å gå på videregående skole.

Prosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet.

 

 

Varangerbotn  04.02.2013

For mer informasjon kontakt:

Virksomhetsleder Berit Ranveig Nilssen
Nesseby oppvekstsenter/ Unjárgga oahppogáldu 
Mob. 40 44 05 09
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS