• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nesseby er landets beste kommune på lam

Ikke noe sted i landet produseres det lam av så god kvalitet som i Nesseby. Her var andelen stjernelam nesten dobbel så stor som landsgjennomsnittet i 2006.
Dette ble publisert i siste utgave av Bondebladet, og dette er ett utklipp fra denne artikkelen. Foto og tekst er ved Ådne Aadnesen (redigert av Odd-Arne Dikkanen)
sauebønder


Beste kommune i Norge på lam i 2006 er Nesseby. Hele 71,25 prosent av lammene som ble levert herfra oppnådde i fjor klassifisering som stjernelam.
Landsgjennomsnittet lå på 41,8 prosent. Rett etter Nesseby kommer Kvitsøy i Rogaland med 70,87 prosent og Hamarøy i Nordland med 69,24 prosent stjernelam.

- Det er slike lam som gir kronene. Det er viktig å fokusere på det markedet etterspør, nemlig lam med mye kjøtt og lite fett, slår Arild Nilssen fast. Han er en av seks saueprodusenter i Nesseby kommune. Arild Nilssen driver sin produksjon basert på 300 vinterfôra søyer, Jo Dikkanen har 170, Olav Lavik Dikkanen har 170, Jørn Ottar Olsen 160, Sindre Johansen 220, Øistein Kristiansen 140. - Det er ingen hemmelighet at vi har et utrolig godt miljø blant bøndene her i Nesseby kommune. Hvis det oppdages ett eller annet, godt eller mindre godt, så forteller vi hverandre om det og er åpne om alt. Her er samarbeid om drifta et nøkkelord, sier Olav Lavik Dikkanen.

Nesseby-bøndene løfter også fram værringen som en meget viktig faktor i denne sammenhengen. Der er Øistein Kristiansen leder, og han regnes som selveste nestoren i sauemiljøet i Nesseby. - Vi har avlet bevisst på morsegenskaper; det vil si at en søye skal klare tre lam.Samtidig avler vi på lite fett, hvor vi har lyktes veldig godt. Den tredje viktige faktoren er tilvekst, framholder Arild Nilssen. En annen viktig årsak til at lammene fra Nesseby gjør det så bra er ifølge Arild Nilssen at deres dyr er yngre og dermed har mindre fett. De slaktes ut på ca 120 dager, mens det vanlige i Sør-Norge er 150-160 dager. Lam i Finnmark vokser imidlertid kolossalt i beiteperioden, fordi det er lyst døgnet rundt. Flere av sauebøndene i Nesseby leverer også slakt til merkevaren Varangerlam, som er lokal foredling og salg av det beste lammekjøttet i regionen. Flere vil øke sauetallet Ett problem i saueholdet i Nesseby er at tapene til bjørnen er store. Alle sauebøndene opplever hvert år stygge rovdyrtap. For eksempel er halvparten av Jo Dikkanen sin buskap i vinter påsettlam, på grunn av bjørnetap. Tapene til jerv og gaupe er også økende. Men bøndene gir ikke opp og håper på en bedring av landets rovdyrpolitikk. Sauetallet er i hvert fall på vei oppover i Nesseby, noe som viser at her er det entusiasme og pågangsmot som råder.

Fire av de seks sauebøndene i Nesseby er ikke eldre enn i 30-årsalderen, og de satser alle på å øke buskapene sine. Sauehold passer også meget godt i Finnmark, framholder Nesseby-bøndene. - Jeg vil opp i 250, i tråd med hvor mye jord som jeg får dyrket opp, sier Jo Dikkanen. Han har kjøpt 200 mål statsgrunn, i tillegg til at han forpakter 225 mål som han nå er i ferd med å dyrke opp. Olav Dikkanen, har også kjøpt en eiendom i tillegg til odelsgården, og er i ferd med å nydyrke 150 mål jord. Jørn Ottar Olsen er nyeste skudd på sauestammen i Nesseby. Han startet med sauehold i vinter og får sin første leveranse nå i høst. Gården til Jørn Ottar er på 150 mål, men med leiejord kommer han til å slå 450 mål til sammen. - Jeg hadde ikke hatt sjans til å starte uten de her karene som støttespillere, slår Jørn fast. Han har alltid hatt en drøm om å bli bonde, men har ikke hatt muligheten før nå, forteller Jørn Ottar, som har juridisk utdanning. Imidlertid har han jobbet mye hos de andre bøndene i Nesseby og kjenner derfor landbruket i kommunen godt. I fjor fikk Jørn Ottar kjøpt en gård i Nesseby, og dermed var drømmen oppfylt. Sindre Johansen kjøpte ved årsskiftet gården som han har drevet i to år. Han var heldig som kunne overta et veldrevet bruk fra Even Einarsen. Sindre planlegger å øke buskapen til 250 vinterfôra søyer. - Vi er veldig interesserte i at nye brukere kommer til, skyter Jo Dikkanen inn. - Det er positivt med nytt blod, og svært viktig for kontinuiteten. Ellers finner vi kun ett melkebruk i kommunen. Det drives av Øystein Nilsen, som anses for å være primus motor innenfor landbruket i Nesseby. Bøndene her har også samarbeid på flere områder. Blant annet er noen av dem avløsere for hverandre,slik at de kun jobber hver tredje helg.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS