Stengt-barmarksløype

Motorferdselforbud og utsatt åpning av barmarksløype nr. 2 i Gornitak

Dette gjøres av hensyn til drikkevannskilde for Gornitak.

Dette gjøres for å være «føre-var». Da motorferdsel i utmark er forbudt frem til 1. juli, har vedtaket virkning fra 1. juli og inntil videre. Vi ber kommunen gi tilbakemelding når smittekilden er lokalisert og stengingen kan oppheves.

Les Fylkesmannens vedtak

05.07.2019 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut