• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
kyr på beite

Melkeproduksjon - nyetableringskvote

For første gang siden kvoteomsetningen ble innført i 1997, er det nå mulighet for nyetablering i melkeproduksjonen i Finnmark.

 

Eiere av landbrukseiendom uten melkekvote kan nå søke om å bli melkebonde. Det er avsatt 5 millioner liter til nyetablering innen melkeproduksjonen i Norge. Hver søker kan søke om å få kjøpe 150 000 liter.
Søknadsfristen er 1. desember 2008. 
 
 
 
Bakgrunn
Partene i jordbruksoppgjøret ble i år enige om å innføre en nasjonal ordning for nyetablering innen kumelkproduksjonen. Ordningen omfatter både konvensjonelle og økologiske søkere. Eiere av landbrukseiendom som ikke har kvote fra før kan søke. Kvoten kjøpes til statlig pris: 3,50 per liter ekskl. mva. Det kan søkes om å få kjøpe inntil 150 000 liter.
 
Hvilke kriterier blir vektlagt?
Søknadene blir prioritert av Statens landbruksforvaltning (SLF) etter en samlet vurdering. Følgende forhold vil bli vektlagt:
 • Etableringene skal bidra til å oppfylle landbrukspolitiske mål
 • Investeringene sikrer langsiktig og økonomisk drivverdige enheter
 • Tidsperiode fra det har foregått kvotesalg fra eiendommen
 • Eieren av landbrukseiendommen er under 35 år
 • Landbrukseindommen ligger i et næringssvakt område
 • Landbrukseindommen ligger i et rovdyrutsatt område
Punktene ovenfor er ikke vilkår, men forhold som vil bli vektlagt i ei samla vurdering av søknadene. Fylkesmannen og Innovasjon Norge vil bli tatt med på råd i forbindelse med behandlingen av søknadene. Statens landbruksforvaltning fatter vedtak i sakene.
Driftsplan må vedlegges søknaden
Det er ikke noe krav om å ha alle tillatelser og avklaringer på plass innen søknadsfristen. Finansiering trenger eksempelvis ikke å være på plass når du søker. Det som kreves vedlagt søknaden er driftsplan med opplysninger om drift og driftsomfang, investeringsbehov, mulig finansieringsplan og likviditetsoversikt.
For mer informasjon kan kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelinga eller Innovasjon Norge.
 
Kontaktpersoner
 • Øystein Ballari, FMLA                                    tlf. 78 95 05 94/ Mob. 97 16 15 55
 • Hans Magnus Sætra, FMLA                          tlf. 78 95 05 90
 • Liv-Edel Berg, Innovasjon Norge                    tlf: 78 95 56 00
 
(03.10.2008)
 
Relaterte dokumenter
 
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS