• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

Ledige stillinger i barnehagen fra 20/8-12

100 % samiskspråklig førskolelærer 20.08. – 31.12.2012 med mulighet for forlengelse.
50 % eller større samiskspråklig assistent 20.08. – 31.12.2012 med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 01.08.2012

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU / NESSEBY OPPVEKSTSENTER

 

 

Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten, samisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca. 5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by - Vadsø.

 

I januar 2012 flyttet vi inn i nytt oppvekstsenter, Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter, hvor skole, SFO og barnehage er samlet. Oppvekstsenteret deltar i utviklingsprogrammet PALS – Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling.

 

I Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter er det 125 barn, 50 i barnehagen og 70 i skolen fra 1.-10. klasse.

Skolen har fast samarbeid med Nordvest-Russland.

Barnehagen er en samisk barnehage som vektlegger spesielt å styrke og utvikle samisk språk og kultur. Kommunen har et overordnet mål om at flest mulig skal beherske samisk språk.

Oppvekstsenterets ansatte bruker nærmiljøet aktivt til turer og andre spennende opplevelser som utgangspunkt for læring. 

 

Ledige stillinger i barnehagen fra 20/8-12

 

Utlysning:

·        100 % samiskspråklig førskolelærer 20.08. – 31.12.2012 med mulighet for forlengelse.

·        50 % eller større samiskspråklig assistent 20.08. – 31.12.2012 med mulighet for forlengelse.

 

 

Søknadsfrist: 01.08.2012

 

 

 

Vi søker deg som:

·        Har kjennskap og uttrykker positiv holdning til lokal samisk kultur.

·        Bidrar til å skape et godt utviklingsmiljø for barn, og har evne til å se og handle ut fra barns behov.

·        Har faglig interesse for barns utvikling, og vilje til egen faglig utvikling.

·        Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som bidrar til utvikling og opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø.

·        Bidrar til organisasjonsutvikling i forhold til prosesser som felles pedagogisk plattform.

·        Evner å etablere og opprettholde gode relasjoner til foreldre.

·        Er positiv, pålitelig, lojal og er selvstendig og tar initiativ i den daglige driften

·        Har erfaring fra arbeid i barnehage.

·        Ansatte  i stillinga må beherske samisk språk muntlig/ skriftlig.

 

 

Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

 

 

For stillingene:

 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Tilsetting i stillinger i grunnskole/barnehage forutsetter godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
 • Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.
 • Skattefordeler / høyere barnetrygd / nedskriving av studielån etter Stortingets bestemmelser, se http://www.tiltakssonen.no/

 

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås på tlf.  40 44 05 09  eller se fullstendig utlysningstekst  på kommunens hjemmesider på http://www.nesseby.kommune.no/.

 

 

Søknadsfrist :  1.august 2012.

Referanser bes oppgitt. Søknad med cv, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Unjárgga gielda / Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS