• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logo

Ledige stillinger i barnehagen fra 1/8-2013:

Følgende stillinger er ledige i barnehagen fra 1/8-2013:

 • Inntil 2,5 stillinger som samiskspråklige pedagogiske ledere
 • Dersom intern konstituering, vil det bli ledig samiskspråklige assistentstillinger

 

UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE

9840 VUONNABAHTA/VARANGERBOTN

 

SAMISKSPRÅKLIGE PEDAGOGISKE LEDERE EVT. ASSISTENTER

I BARNEHAGEN

Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten, samisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen ligger innerst i Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca. 5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by - Vadsø.

I januar 2012 flyttet vi inn i nytt oppvekstsenter, Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter, hvor skole, SFO og barnehage er samlet. Dette innebærer et utvidet samarbeid angående en felles pedagogisk plattform. Oppvekstsenteret deltar i utviklingsprogrammet PALS – Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling.

I Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter er det 120 barn, 50 i barnehagen og 70 i skolen fra 1.-10. klasse.

Barnehagen er en samisk barnehage som vektlegger spesielt å styrke og utvikle samisk språk og kultur. Kommunen har et overordnet mål om at flest mulig skal beherske samisk språk.

Oppvekstsenterets ansatte bruker nærmiljøet aktivt til turer og andre spennende opplevelser som utgangspunkt for læring. 

Følgende stillinger er ledige i barnehagen fra 1/8-2013:

 • Inntil 2,5 stillinger som samiskspråklige pedagogiske ledere
 • Dersom intern konstituering, vil det bli ledig samiskspråklige assistentstillinger

Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi søker deg som:

 • Behersker samisk språk  og har kjennskap og uttrykker positiv holdning til den lokale samiske kulturen.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som bidrar til utvikling og opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø.
 • Bidrar i organisasjonsutvikling i forhold til prosesser som felles pedagogisk plattform, og endringer ved opprettelse av nytt oppvekstsenter.
 • Evner å etablere og opprettholde gode relasjoner til foreldre gjennom det formelle og uformelle foreldresamarbeidet.

For stillingen:

 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Tilsetting i stillinger i barnehagen forutsetter godkjent politiattest jfr. oppl. § 10-9.
 • Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.
 • Skattefordeler / høyere barnetrygd / nedskriving av studielån etter Stortingets bestemmelser, se http://www.tiltakssonen.no/

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås på tlf. 40 44 05 09 / 40 44 05 80 eller se fullstendig utlysingstekst på kommunens hjemmesider på http://www.nesseby.kommune.no/.

 

Søknadsfrist:  31/5-2013

 

Referanser bes oppgitt.  Søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes til:  

Unjárgga gielda / Nesseby kommune, Postmottak,

9840 Varangerbotn

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS