• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

Søknadsfrist : 27.06.2011

Lærere i grunnskolen

Vil du jobbe i Nesseby kommune? Vi har ledige stillinger som lærer i grunnskolen.

Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten, samisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere.  Kommunen ligger innerst i Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter.  Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark.  Det er ca 5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by - Vadsø.

 

Nytt oppvekstsenter bygges i Varangerbotn.  Det er planlagt at skolene, barnehagen, SFO og voksenopplæringa flytter inn i januar 2012.  Fra høsten vil det være utvidet samarbeid om felles pedagogisk plattform for oppvekstsenteret.  Skolene og barnehagen jobber etter PALS-modellen - Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling.

 

Høsten 2011 vil barnehagen, SFO og 1.-4. tr. være på Nesseby skole og 5.-10. tr. på Karlebotn skole.

 

Kommunen jobber for å styrke samisk språk og kultur.Følgende stillinger ledig fra 1/8-2011:

·       Lærerstillinger 

 

Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi søker deg som:

·       Har kompetanse innen adferdsvansker.

·       Er positiv til læring av samisk språk, og har kjennskap og uttrykker positiv holdning til den lokale samiske kulturen.

·       Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som bidrar til utvikling og opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø.

·       Bidrar i organisasjonsutvikling i forhold til prosesser som felles pedagogisk plattform, og endringer ved opprettelse av nytt oppvekstsenter.

·       Evner å etablere og opprettholde gode relasjoner til foreldre gjennom det formelle og uformelle foreldresamarbeidet.

 

 

For stillingene:

§  Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk.

§  Tilsetting i stillinger i grunnskolen forutsetter godkjent legeattest med tuberkulinprøve ikke eldre enn 3 måneder, og stillinger i skole/barnehage godkjent politiattest jfr. oppl. § 10-9.

§  Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

§  Skattefordeler / høyere barnetrygd / nedskriving av studielån etter Stortingets bestemmelser, se http://www.tiltakssonen.no/

 

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås på tlf.  40 44 05 09

 

 

Søknadsfrist :  27.06.2011

 

Referanser bes oppgitt. Søknad med cv, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Unjárgga gielda / Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS