• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
studiesenter_74x100

Kurs for utvikling av reiselivsvirksomhet i og ved vernede områder

I samarbeid med Norsk Turistutvikling AS tilbyr Studiesenteret.no et kurs som tar for seg hvordan vernet natur kan utvikles til attraktive produkter i markedet, og en lønnsom og bærekraftig virksomhet.

Ca. ¼ av Norges landareal er vernet, og disse områder representerer en betydelig ressurs for lokal næringsutvikling. Særlig er potensialet stort for reiselivsnæringen.

Norsk Turistutvikling AS har i samarbeid med Norges Bondelag, og med støtte fra Kompetanse i Landbruket, utviklet nettkurset for hvordan man kan utvikle ny næringsveg i eller ved vernet natur.

Kurset er aktuelt for alle som ønsker å starte opp eller videreutvikle en reiselivs- og opplevelsesbedrift i områdene ved vernede områder.  Det er spesielt fokus på satsinger innenfor overnatting, aktiviteter og hytter. Nettkurset kan bidra til å skape en kvalitetsbevisst og lønnsom virksomhet, med fokus på marked og målgrupper, driftsrutiner og miljø. 

-Vi har ofte forespørsler om mindre kurs for turistnæringen i distriktene, og på bakgrunn av dette er vi svært glade for avtalen med Norsk Turistutvikling. Dette er starten på et spennende samarbeid, som skal lede til utvikling av nye og interessante kurs for denne målgruppen, sier Astrid Høgmo i Studiesenteret.no. 

Norsk Turistutvikling AS arbeider aktivt sammen med bedrifter, grunneiere og offentlige etater for å utvikle reiselivsnæringen i Norge, og har opparbeidet særlig spisskompetanse knyttet til landbruk og reiseliv. Selskapet står også bak kursportalen Spiria.no.

Kurset som starter opp i april, kan tas over hele landet gjennom Spiria.no og Studiesenteret.no.

 

 

Mer informasjon:

Astrid Høgmo, Studiesenteret.no, tlf 99434031

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS