• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
paragraf

Kunngjøring av ny renovasjonsforskrift til offentlig ettersyn

Kungjøring:
Nesseby kommune har sammen med en arbeidsgruppe med medlemmer fra alle ”ØFAS kommunene” kommet frem til en felles renovasjonsforskrift for husholdningsavfall.

Formannskapet i Nesseby vedtok den 12.02.2007 å legge ny felles renovasjonsforskrift for husholdningsavfall til offentlig ettersyn i henhold til forvaltningslovens § 37.
Forskriften kan du lese her på kommunens hjemmeside. Forskriften vil også være tilgjengelig på Nesseby kommunes servicekontor i Varangerbotn og på teknisk etat på rådhuset. Evt. Spørsmål vedrørende forskriften kan rettes til Jan-Inge Johansen på tlf: 78 95 95 64.

Evt. merknader eller innvendinger til forskriften må sendes i skriftlig form til Nesseby kommune og innkommet her senest den 10 februar 2008.


I linken nedenfor finnes informasjon om forskriften og forskriftsforslaget i sin helhet.

Forskrift+for+husholdningsavfall_2.pdf

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS