• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
gitar les paul_150x351

Kulturskoletilbud 2011/2012

Her er årets kurstilbud for både voksne og barn!

 

Rockeverksted
Her får elevene grunnleggende opplæring i diverse instrumenter som er vanlige i moderne band. Ved påmelding må du angi hvilket instrument du ønsker å jobbe med gjennom kulturskoleåret;
Gitar – bass – synth – trommer – vokal.
Læreren vil sette opp elevene enten i bandkonstellasjoner eller til individuell opplæring på ett instrument. Hvis det er et ønske om kun individuell opplæring må dette spesifiseres på søknadsskjemaet.
Lærer: Kjetil Balto
Sted: Musikkbingen i Varangerbotn
Aldersgruppe: Fra 5. til 10. klasse

Myk Duodji
På dette kurset lærer elevene alt fra skallebånd til luhkka. Innholdet vil bli bestemt av lærer i samarbeid med elever. Vi har hatt få søkere på tilbudet de siste år, og har av den grunn ikke kunnet starte opp. Hvis vi får 5 søkere eller mer vil vi starte opp tilbudet. Det er også anledning for at voksne kan melde seg på.
Lærer: Katrine Nilsen
Sted: Uavklart
Aldersgruppe: Fra 5. klasse til voksne

Hard Duodji
Dette kurset omfatter alt fra guksi til kniver. Også her vil innholdet bli bestemt av lærer i samarbeid med elever.
Lærer: Per Inge Olsen
Sted: Karlebotn skole
Aldersgruppe: Fra 5. klasse til voksne

Drama/musikk – prøveprosjekt
Dette tilbudet er noe vi ønsker å få i gang for alle elevene i Nesseby kommune. Vi har søkt om prosjektmidler for å få et mer omfattende tilbud, men søknaden er enda under behandling.
Innholdet skal baseres på lokale sagn og myter, og gjennom kurset ønsker vi å gi opplæring i forskjellige grener innen teater/drama, som skuespillerteknikk, stemmebruk, sminke, etc.
Hvis vi får prosjektmidler vil vi kunne ansette en egen lærer i 100% stilling og på den måten gjøre kurset rikere i innhold.
Lærere (inntil videre): Ann Jorid Henriksen og Jørgen Betten.
Sted: Uavklart
Aldersgruppe: Fra 1. til 10. klasse

 

Pris for kulturskolen er 750 kroner per halvår – 500 kroner søskenmoderasjon – 1000 kroner for voksne. Hvis en elev slutter etter at kurset er startet, vil det bli krevd full elevagift for påbegynt skolehalvår.
Materiellkostnad vil komme i tillegg på duodjikursene.

Søknadsfrist 26. august. Du må sende inn søknad selv om du har vært elev i 2010/2011.

Søknader som kommer inn senere vil kunne vurderes til opptak, men vil bli lavere prioritert ved stor pågang.

Søknad leveres på servicekontoret i Varangerbotn eller sendes til Nesseby kulturskole, servicekontoret, 9840 Varangerbotn.

Link til søknadsskjema

Spørsmål kan rettes til meg på telefon 404 405 43 eller mail jorgen.betten@nesseby.kommune.no

 

Velkommen til kulturskolen!

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS