• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
penga

Kulturmidler og kulturprisen

Søknadsfrister og informasjon om årets tildelinger.

Kulturmidler

Tildeling av kulturmidlene for 2011 skjer i slutten av mai. Vi ber alle søkere om å sende inn søknad på eget skjema. Vedlagt skal følge årsberetning og regnskap for 2010.

Vi ber alle søkere om å opplyse hva de tenker å bruke midlene til. Samtidig oppfordrer vi til å fylle ut så mye informasjon som mulig om deres aktiviteter for å gjøre behandlingen av søknadene lettere. Søknadsfrist 13. mai.

Kulturprisen 2011

Nesseby kommunes kulturpris deles ut hvert 3. år, og i år er det igjen på tide.

Kriterier for tildeling av kulturprisen:
Kulturprisen skal være en påskjønnelse for spesiell innsats for å fremme kultur og miljø i lokalsamfunnet og/eller for utadrettet virksomhet til kommunens beste innen samme område. Prisen kan deles til enkeltpersoner, grupper eller lag/foreninger som er bosatt, eller har sitt virke i kommunen.

Nominasjoner kan sendes inn på mail, per brev eller leveres personlig på servicekontoret i Varangerbotn. Nominasjonene skal være begrunnede og eksempler på hva som er gjort for å fortjene denne prisen. En jury vil bli satt sammen for å vurdere de nominerte, og kunngjøringen vil skje på årets Vuonnamárkanat.

Frist for innlevering av nominasjoner er 1. juni.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS