• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
valg2007_logo

Kommunestyret 2007-2011

Slik vil kommunestyret i Unjárgga gielda/Nesseby kommune se ut de 4 neste årene.
Kommunestyret 2007-2011
 
Det norske Arbeiderparti
1. Knut Store
2. Magnhild Mathisen
3. Jan Hansen
4. Siv Irene Andersen
5. Håkon Johnsen
6. Ann Jorid Henriksen
 
vara;
1. Odd-Arne Dikkanen
2. Jim-Einar Roska
3. Linn-Jeanett Bergmo
4. Jane Juuso
5. Ina Kristine Store
6. Leif Eberg Hansen
7. Hanne Iversen
8. Hilde B. Store
9. Astrid Siri
 
Fremskrittspartiet
1. Jarle Andreassen
2. Torgeir Olsen
3. Anne-Grethe Njuolla
 
vara:
1. Tor Ivar Soldat
2. Stige Erling Johnsen
3. Arild Johnsen
4. Odd Inge Sør-Reime
5. Steve G. Kristiansen
6. Jim Njuolla
 
Høyre
1. Inger Anita Smuk
 
vara:
1. John Arne Neshavn
2. Ivar Johan Winther
3. Ingrid Mikkelsen
4. Torleif Margit
 
Samefolkets parti
1. Berit Ranveig Nilssen
2. Inga Pettersen
 
vara:
1. Nils A. Gaup
2. Helmer Losoa
3. Katrine Trane Nilsen
4. Jo Dikkanen
5. Jan Ivvar Juuso Smuk
 
 
Tverrpolitisk liste
1. Inger Katrine Juuso
2. Rolf Matti Reisänen
3. Thore A. Sundfær
 
vara:
1. Liv Solfrid Mathisen
2. Charles Petterson
3. Øystein Nilsen
4. Oddvar Njuolla
5. Jørn Ottar Olsen
6. Kjell Harald Erichsen
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS