• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
peng

Kommunale avgifter for 2007

Informasjon til kommunens innbyggere om kommunale avgifter for 2007

Gebyrregulativet for 2007 ble vedtatt av kommunestyret den 23.11.06.

 

Vanngebyr, avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og slamgebyr vil bli fordelt på 6 like store terminer i året, med forfall ca. 20. Februar, 20. April, 20. Juni, 20. August, 20. Oktober og 20. Desember.  Feieavgiften og festeavgiften betales en gang i året, med forfall 20. September.   (forfallsdatoene kan bli endret)

 

Noen eksempler - å betale annen hver måned:

-   vanlig bolig på 0-149 m2 som er tilknyttet kommunal vann- og       

    avløpsledning:   totalbeløp kr. 11.218,- fordeles med kr. 1.869,66

    over 6 terminer i året.  Beløpet er inkl. Mva.

 

  vanlig bolig på 0-149 m2 som er tilknyttet kommunal vannledning og

    har slamtømming hvert år:  totalbeløp kr. 9.258,- fordeles med

    kr. 1.543,- over 6 terminer i året.  Beløpet er inkl. Mva.

   

  vanlig bolig på 0-149 m2 som ikke er tilknyttet kommunal vann- og

    avløpsledning, men har slamtømming hvert år:  totalbeløp kr. 5.064,-

    fordeles med kr. 844,- over 6 terminer i året.  Beløpet er inkl. Mva.

 

vanlig bolig på 0-149 m2 som ikke er tilknyttet kommunal vann- og

   avløpsledning, men har slamtømming annen hvert år:  totalbeløp

   kr. 4.811,- fordeles med kr. 801,83 over 6 terminer. Beløpet er inkl

   mva

 

  

Gebyrene vil ligge på det samme nivået som i 2006, med noen endringer, som blir listet opp nedenfor.  Gebyrregulativet for 2007 kan fås tak i på rådhuset og på kommunens hjemmeside:  www.nesseby.kommune.no

 

Fritidsboliger, lag, foreninger og trossamfunn:

Abonnementsgebyr vann er satt til kr. 3.069,- inkl. Mva. Pr. år

Abonnementsgebyr avløp er satt til kr. 3.058,- inkl. Mva. Pr. år

Forbruksgebyr vann:  50% reduksjon av gebyr etter størrelsen på bygget.

Forbruksgebyr avløp:  50 % reduksjon av gebyr etter størrelsen på bygget.

 

Dersom det drives utleie av hele eller deler av lokalet, blir det fremdeles behandlet som næringsabonnent.

 

Eiendommer som har montert vannmåler:

Kommunen vil fra og med i år fakturere disse abonnentene et forskudd på vann og avløp som vil stipuleres etter forbruket fra året før.  Forskuddet fordeles over 5 terminer i året og vil betales tilbake/trekkes av fra den 6. Terminen.  Dette skjer etter at måleravlesningskortet blir returnert.

 

Abonnementsgebyr vann og avløp kommer i tillegg og vil også bli fordelt over 6 terminer.  Beløpene er som i år 2006.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS