• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ps_logo

Invitasjon til møte med Patentstyret v/Randi Gaarder

Norske bedrifter opplever en stadig tøffere konkurransesituasjon. Dette stiller store krav til innovasjonsevne, nytenking og rette veivalg. Alle bedrifter og grundere i Nesseby er invitert til møte den 22.05.07 kl. 15.00 i 2. etg. på ASVO-bygget

For å lykkes med å kommersialisere et nytt produkt eller tjeneste, kan det være avgjørende å sikre at ikke andre kopierer dine ideer og tjener på din innovasjon. Det finnes ulike måter å beskytte slike ideer på.

Patentstyret har en rekke tjenester og kurs å tilby både store, mellomstore og små bedrifter.

Erfaringsmessig er kjennskapen til deres tjenester ofte noe begrenset, samtidig som behovet for disse tjenestene er sterkt økende. En av grunnene til denne økningen er at Norge om kort tid blir medlem av EPO (Den europeiske patentkonvensjonen), noe som i praksis betyr at antallet patenter som blir gjeldende i Norge kommer til å øke markant.

Farene for å gjøre inngrep i andres rettigheter (med påfølgende juridiske og ofte økonomiske konsekvenser) vil derfor også øke, samtidig som det blir viktigere å ivareta egne interesser og rettigheter.

Basert på dette nye "virkelighetsbildet" går Patentstyret derfor nå aktivt ut for øke bevisstheten rundt immaterielle rettigheter, samt gi bedrifter bedre innsikt i hvordan de bør forholde seg til denne nye virkeligheten som nå er rett rundt hjørnet.

Nærmere informasjon kan du finne her

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS