• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Foto: Karl Arne Eriksen

Invitasjon til høringsmøte med Kystfiskeutvalget for Finnmark

Si din mening!Foto: Karl Arne Eriksen
Kystfiskeutvalget for Finnmark, ledet av prof. Carstein Smith, er et regjeringsnedsatt utvalg som har fått i oppdrag å utrede samers og andres rett til fiske i fjorder og kystnære farvann utenfor Finnmark. Utvalget har behov for å innhente synspunkter fra lokale organer, organisasjoner og enkeltpersoner i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark.

I denne forbindelse har vi gleden av å invitere alle interesserte til åpent høringsmøte i Varangerbotn, på Varanger Samiske Museum onsdag den 7. februar kl. 18.00.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS