• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
oppvekstsenter

Onsdag 18. september

Invitasjon til foreldremøte i skolen

På grunn av kommunestyremøte 19.september velger vi å fremskynde foreldremøtet til 18.september.

Kl.18.00  Barnetrinnet klassevise møter med kontaktlærer.

              Her møter kun de foreldrene som har elever på barnetrinnet.

              1.-7.trinn samiskspråklig foreldre møter i base 5

              1.-4.trinn foreldre møter i base 1

              6.trinn foreldre møter i base 3.

              5.og 7. trinn foreldre møter i base 4

 

Kl.19.00 – 19.30        Felles informasjon – her møter alle foreldrene.

                                Ordensreglement
                                Fravær - Permisjon
                                PC,er.
                                Prosjekter

                            

Kl.19.30               Ungdomstrinnet klassevis møter med kontaktlærerne.

                           Her møter kun foreldrene som har elever på ungdomstrinnet.

                           8. og 10.trinn samiskspråklige foreldre møter på konferansenrommet i                                                          administrasjonsgangen.

                           8. trinn foreldrene møter på base 3

                           9.trinn foreldrene møter på base 4.

                          10.trinn foreldrene møter i administrasjonen.

 

Alle klasene velger foreldrekontakter til foreldrerådet.

 

Ønsker dere alle sammen velkommen!

 

 

Berit Ranveig Nilssen

Virksomhetsleder

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS