• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
den-norske-kirke-logo

INFORMASJON FRA NESSEBY SOKN

Gudstjenesteannonsering kommer ikke lenger i avisene. Ved spesielle behov, og hvis oppsatt gudstjenesteplan avvikes, kan annonse likevel komme i Finnmarken under ”religiøse møter”.

Gudstjenester vil heretter bli kunngjort slik:

·       I kommunens hjemmeside

·       I menighetsbladet

·       Oppslag i butikk og menighetskontor

·       Ved uadressert C-post

·       I kirkene

 

Gudstjenesteannonsering kommer ikke lenger i avisene. Ved spesielle behov, og hvis oppsatt gudstjenesteplan avvikes, kan annonse likevel komme i Finnmarken under ”religiøse møter”.

 

Gudstjenesteplan 1. halvår 2013:

 

03. februar   Nyborg aldershjem kl. 11.00

24. februar   Karlebotn kirke kl.17.00

03. mars       Nyborg aldershjem

31. mars       Karlebotn kirke kl. 11.00  1. påskedag

21. april        Nesseby kirke kl. 17.00

05. mai         Nesseby kirke kl.11.00

17. mai         Oppvekstsenteret kl. 14.00 andakt

19. mai         Nesseby kirke kl. 11.00   Konfirmasjon

16. juni         Tabernaklet kl. 11.00

28. juli           Nesseby kirke kl.11.00

18. august    Karlebotn kirke kl. 11.00

 

Det er også mulig å ringe menighetskontoret, tlf 97970619 – 78958117.

E-poster: kirkeverge@nesseby.kommune.nosokneprest@nesseby.kommune.no

Menighetskontoret er normalt betjent tirsdag-torsdag, kl. 08.30 – 15.30.

Utenom kontortid kan kirkevergen kontaktes, telefonnr. 97970619.

 

Ved en akuttsituasjon eller ved spesielt behov for prest på kvelds- og nattid, ring beredskapstelefon for prestene: 970 70 327

 

Januar 2013

Nesseby menighetsråd    

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS