• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
røde-kors-logo

INFLUENSAVAKSINERING I NESSEBY

Vi vaksinerer risikogruppene
Tirsdag 11.oktober fra kl 0900-1430
Sted: Helsestasjonen, Nesseby helsesenter

Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå influensa er vaksinasjon. Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av september-november, og full beskyttelse oppnås etter én til to uker.

Den positive helseeffekten ved å la seg vaksinere mot influensa gjelder særlig for personer som har fylt 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke og personer med kjente medisinske risikosykdommer, uansett alder. Influensa kan blant annet føre til dårlig allmenntilstand, lungebetennelse samt økt risiko for hjerte- karsykdom som vil kreve sykehusinnleggelse. Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert.

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte-/karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • betydelig fedme (BMI over 40)

I tillegg til risikogruppene anbefales det at helsepersonell som har pasientkontakt tar vaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan også utgjøre en betydelig smittekilde for pasienter dersom de selv blir smittet.

For sesongen 2011/2012 er sesonginfluensavaksinen også anbefalt til svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte og å hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Kort om influensavaksinen

 • Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år. Effekten av vaksinen avtar over tid. Vi anbefaler derfor at vaksinen tas årlig.
 • Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.
 • Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber, samt ømhet der vaksinen er satt.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS