• Ørret på kroken
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU / NESSEBY OPPVEKSTSENTER

Ledige stillinger i grunnskole og SFO 2017 - 18 

Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten og robust samisk kommune i vekst lokalisert i Øst-Finnmark med ca. 950 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca.5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by - Vadsø.

Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter er lokalisert i Varangerbotn og her er barnehage, skole, SFO og voksenopplæring samlet. Oppvekstsenteret jobber etter PALS-modellen.

I Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter er det 150 barn, 50 i barnehagen og 100 elever i skolen fra 1.-10. klasse.

Kommunen har gratis barnehage til alle innbyggere i kommunen.

Ledige stillinger i grunnskole og SFO 2017 - 18

 

I skolen:

           Lærerstillinger i grunnskole og voksenopplæring. Ønsker primært ansatte i hele stillinger.

Fagbehov: norsk, engelsk, samisk, musikk og spesialpedagogikk. Lærere med annen fagkompetanse kan også søke.

Krav om grunnskolelærerutdanning/faglærerutdanning gjelder ovennevnte stillinger.

 • Barnehagelærer, gjerne med spesialpedagogikk, i 100 % stilling for skoleåret 2017/18. Stillingen er knyttet til arbeid med en elev.

 

SFO:

 • Fagarbeidere – 2 á 40 % stilling. For perioden 01.08-17 til 31.07.18.

Vi søker deg som:

 • Har kjennskap og uttrykker positiv holdning til lokal samisk kultur
 • Bidrar til å skape et godt utviklingsmiljø for barn, og har evne til å se og handle ut fra barns behov.
 • Har faglig interesse for barns utvikling, og vilje til egen faglig utvikling
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som bidrar til utvikling og opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø
 • Er løsningsfokusert i forhold til utfordringer som oppstår i hverdagen
 • Bidrar til organisasjonsutvikling i forhold til prosesser som felles pedagogisk plattform
 • Evner å etablere og opprettholde gode relasjoner til foreldre
 • Er positiv, pålitelig, lojal og er selvstendig og tar initiativ i den daglige driften
 • Har erfaring fra arbeid i barnehage/skole
 • Har tilpasningsevne i forhold til endringer som oppstår underveis.

For stillingene:

 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Tilsetting i stillinger på oppvekstsenteret forutsetter godkjent politiattest.
 • Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.
 • Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Skattefordeler / nedskriving av studielån etter Stortingets bestemmelser, se http://www.tiltakssonen.no/

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos virksomhetsleder på tlf 40440576 eller se fullstendig utlysningstekst på kommunens hjemmesider på http://www.nesseby.kommune.no/.

 

Søknadsfrist: 10.05.17

 

Søknad med CV og referanse sendes:

postmottak@nesseby.kommune.no

 

Vitnemål tas med til intervju.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS