• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Annj06_200x178

Ordførerens tale på Samefolkets dag 2006

"Denne type arbeid er med på å styrke og utvikle samisk språk og kultur, det er med på å bygge opp og styrke vår selvfølelse og vår identitet!

 Jeg ønsker Isak Saba senteret lykke til med boklanseringene og jeg ønsker dere alle til lykke med Samefolkets dag!

Slik avsluttet ordfører Ann Jorid Henriksen sin tale på samefolkets dag. 

Kjære alle sammen

 

Samefolkets ætt og stamme

utholdt har og tålt så mange

herjingstokter, bannskapshandler,

frekke, falske skattefuter.

 

Dette var ett av versene Isak Saba skrev i sin tekst som ble offentliggjort første gang i 1906 " her skildrer han forholdet mellom samene og storsamfunnet.  Det må nevnes at 80 år senere, i 1986 ble det vedtatt at nettopp teksten han skrev skulle være Samefolkets sang, eller Samenes nasjonalsang, om man vil.

 

I 1906 skjedde også en annen stor hendelse; Isak Saba ble som første same valgt inn på Stortinget.  Og disse to hendelsene skulle være gode grunner for å gjøre året 2006 til et jubileumsår for Isak Saba.  Det er i år ett hundre år siden dette skjedde.

Forslaget om at dette markeres bringes herved over til Sametinget!

 

Når vi ser oss ett hundre år tilbake i tid, og ser hvilke saker Isak Saba strevde med, kan vi nok både undre oss over hvilken vei samesaker egentlig går, samtidig som vi også får bekreftelse på at det politiske arbeidet han staret har vært til nytte for oss samer.

 

Som fanesaker hadde han bl.a.:

 

·         Samebarn skal ha opplæring på samisk i skolen og skole- bøkene må være skrevet på samisk.  Gudstjenester må holdes på samisk

 

Disse kravene virker da kjent for oss?  Fortsatt i dag, 100 år etter har vi problemer med å rekruttere lærere som kan undervise i og på samisk, og samiske prester kan vi bare drømme om!  Skolebøker i alle fag til alle klassetrinn er også bare en drøm. 

 

·         Isak Saba ba også om at :  Samer må ha samme rett som nordmenn til å tilegne seg landeiendommer.

 

Norske myndigheter har, som vi vet, i 2005 vedtatt at råderetten over land og vann i Finnmark skal flyttes fra Staten til Finnmarks Eiendommens styre.  Dette styret er nylig oppnevnt, og det er sammensatt av like mange representanter fra Sametinget som fra Fylkestinget.  Finnmarkseiendommen kan ses på som et resultat av Isak Sabas arbeid.  Og husk:  det har tatt 100 år før vi kom fram til dette!

 

·         Isak Saba hadde også synspunkter om primærnæringene og utviklinga av disse.  Han ba om at :  Fjordfiskerne må fortsatt få lov å handle med russerne og reindriftsutøvere må fortsatt  få flytte til beiteland over riksgrensene med flokkene sine.

 

I dag har statsmyndighetene uttalt at fjordfiskerne ikke har noen særlige rettigheter, og når det gjelder handel med Russland, hører vi jo at russerne ikke vil ta i mot norsk laks og at norske myndigheter følger russiske trålere med kanonbåter...  Kanskje var det greiere med handel og vandel og respekt for nasjonalstatene for 100 år siden, det kan i hvertfall virke sånn.

 

  -  hvorfor snakker jeg så mye om Isak Saba på Samefolkets dag i 2006?

 

Jo, jeg synes at Isak Sabas ånd fortsatt lever her i Nesseby.  Kommuen har et språk og kultursenter som er oppkalt etter ham, - Isak Saba senteret.  På Isak Saba senteret skjer det mye, og det kan til tider virke som om alle som holder til der, er etterkommere etter ham..  I dag skal vi få bevis på deres innsats og kreatvitet når de om kort tid skal presentere hele 2 nye bøker! 

 

Denne type arbeid er med på å styrke og utvikle samisk språk og kultur, det er med på å bygge opp og styrke vår selvfølelse og vår identitet!

 Jeg ønsker Isak Saba senteret lykke til med boklanseringene og jeg ønsker dere alle til lykke med Samefolkets dag!

 

ordføreren

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS