• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Annj[1]

Næringssatsing

Det er en klar sammenheng mellom befolkningstall og antall arbeidsplasser.
Den største arbeidsgiveren i Nesseby er kommunen. Det betyr at vel 100 personer
har skolene, barnehagen, helsesenteret, museet, Isak Saba senteret eller
rådhuset som sin arbeidsplass

Kommunen har få statlige arbeidsplasser; men er glad for ca 8-10 kompetansearb.plasser i Sametingets miljø- og kulturminnevern som ligger på museet.

Lensmannskontoret har Tana som hovedkontorsted og har åpent 12 t pr uke her i Nesseby. De sier at det er vanskelig å rekruttere folk med kompetanse til lensmannskontoret.

Vi politikere er opptatt av befolkningsvekst og arbeidsplasser, særlig private arbeidsplasser. De to siste årene har vi bl.a. vedtatt følgende tiltak:

· gratis tomter for næringsetablering og for private boliger

· frie grunninvesteringer som vann, vei og kloakk for næringsetablerere

· næringsfondene er økt med det ca det dobbelte fra 2005 til 2006

· vi tilsetter samfunnsutvikler, som skal lokaliseres i Varangerbotn for å være nærmere folk

· vi har bevilget til sammen kr 150 000 til entreprenørskap i skolen (for 10 år)

· vi har forbedret service-innstillingen internt i kommunen: raskere saksbehandling på tomter, arealer, tilskudd osv.

· vi arbeider med å endre vedtekter for næringsfondene sånn at det endres fra å være et rent primærnæringsfond til et samfunnsutviklingsfond

· vi har satt av midler til grunnarbeid og forprosjekt til kurs- og konferansesenter i V.botn

· satt av midler til forprosjekt ”sentrumsopprustning/forskjønning · forbedret forholdene på Kløvnes fiskemottak, kjøpt inn ismaskin

· Nesseby kommune er tilsuttet IFI …quot; Indre Finnmark Investeringsselskap der næringslivet i Nesseby har tilgang på aksjekapital og styrekompetanse

· Utdanningsstipend (for videregående skole) · Rekrutteringsstipend (både for komm.arb. og for det private næringsliv)

· Lærlingplass …quot; opprettet en plass i barnehagen. Vurderer flere

· Medlem i Øst-Finnmark Regionråd som har olje/gass og reiseliv som hovedsatsingsområder

· Medlem i Varanger-gruppa, reiselivssamarbeid mellom Nesseby, Vadsø og Vardø · Bevilget midler til en 10-årig avtale med Karlebotn skole om ”Entreprenørskap i skolen”

ordføreren

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS