• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Rehabiliteringsplass

Rehabiliteringsplass

Beskrivelse av tjenesten

Vi har en rehabiliteringsplass i kommunene og den er knyttet til  Nesseby Helsesenter. På en rehabiliteringsplass tar en sikte på at en skal trenes opp og behandles med sikte på å bedre funksjonsevnen slik at pasienten kan bli selvhjulpen.

Planer og aktiviteter

Pasienter innlagt på rehabiliteringsplass får tilbud om fysioterapi 1-2ganger pr. uke. Ellers er det personalet ved helsesenteret som tar seg av opptrening.

Hjemmel

Tjenesten hjemles ut fra kommunehelsetjenesteloven av 19.11.82 nr.66 § 1-3 . 

Priser og gebyrer

Tjenesten er gratis.

Pasienten må ha med egne medisiner.

Hvordan søke?

Det er direkte henvisninger fra sykehus.

Søknadskjema

Søknadsfrist

Denne tjenesten kan en få hele året.

Behandlingstid

Avgjøres av

Avdelingssykepleier avgjør om rehabilitering kan innvilges og tidsrommet for avtalen.

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til Virksomhetsleder i Pleie og omsorg Lene Johnsen Bergmo
Nesseby Helsesenter

Pleie og Omsorg

9840  VARANGERBOTN
Overordnet klageinnstans er Helsetilsynet i Finnmark

Statens Hus

9800 VADSØ

Kontaktperson

Verner Methi

Tittel

Avdelingsleder institusjon

Telefon

40440642

Telefaks

78 95 98 02

Mobil

Epost

verner.methi@nesseby.kommune.no

Postadresse

Nyborg, 9840  VARANGERBOTN

Besøksadresse

Nesseby Helsesenter ligger 2,5 km øst for Varangerbotn.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS