• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten

Beskrivelse av tjenesten

Miljøarbeidertjeneste ytes til personer som på grunn av, funksjonshemminger, sykdom, alder eller skader har behov for praktisk bistand og hjelp i hjemmet.

Planer og aktiviteter

Personalet er på arbeid i tidsrommet 08.00-22.00. Det vil være i dette tidsrommet tjenesten ytes pr. i dag.

Hjemmel

Tjenesten hjemles ut fra sosialtjenesteloven av 13.12.91 nr. 81 §4-2 og § 4-3 .

Priser og gebyrer

Tjenesten er gratis

Hvordan søke?

          Søknader sendes til: Hjelpetjenesten, Rådhuset, 9840 Varangerbotn.

Søknadskjema

Link til søknadskjema,

Du kan også få hjelp til å fylle ut søknadsskjema ved å henvede deg til sekretær på Nesseby Helsesenter.

Søknadsfrist

Denne tjenesten kan det søkes om hele året

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, søker får skriftlig svar3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Virksomhetsleder i Pleie og omsorg

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til Virksomhetsleder i Pleie og omsorg Lene Johnsen Bergmo
Nesseby Helsesenter

Pleie og Omsorg

9840  VARANGERBOTN
Overordnet klageinnstans er Helsetilsynet i Finnmark

Statens Hus

9800 VADSØ

Kontaktperson

Anja Sagen

Tittel

Fagleder for  miljøarbeidertjenesten og avlastningsbolig.                                                             

Telefon

40440658

Telefaks

78958071

Mobil

Epost

anja.sagen@nesseby.kommune.no

Postadresse

Hjelpetjenesten, Rådhuset 9840  VARANGERBOTN

Besøksadresse

Hjelpetjenesten, Rådhuset

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS