• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Dispensasjoner / Motorferdsel i utmark

Beskrivelse og rettledning

Dispensasjoner / Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

 

Beskrivelse av tjenesten

- Ansvarlig for motorisert ferdsel i uttmark (herunder dispensasjoner)

- Informasjon, råd og veiledning.

Planer og aktiviteter

- Møter i dispensasjonsutvalget

- Ferdigstilling av Arctic trail-traseen

- Revidering av kommunalt løypenett (både vinter- og barmarksløyper)

Hjemmel

Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag m/forskrifter

Offentlighetsloven m/forskrifter

Personopplysningsloven m/forskrifter

Forvaltningsloven m/forskrifter

Priser og gebyrer

Ingen

Hvordan søke?

Se søknadsskjema. Husk aktuelle vedlegg.

Søknadsfrist

 

Søknadsfrister står beskrevet i møteplan for dispensasjonsutvalget.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet på neste møte.
 
Ufullstendige søknader og ved manglende vedlegg, returneres ubehandlet.
Eks. på ufullstendige søknader:
-         Kjørerute/trase ikke beskrevet
-         Manglende underskrift
-         Mangler vedlegg (kart, legeerklæring, vedteigseddel og lignende)
-         Manglende begrunnelse for søknad
-      Gammeerklæring mangler
 
 

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Dispensasjonsutvalget eller administrativt (§ 5)

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til Nesseby kommune

Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson m/alle opplysninger

Atle Larsen - Tlf. nr. 404405500

- E-mail:  postmottak@nesseby.kommune.no eller

  atle.larsen@nesseby.kommune.no

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS