• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
høgtoppen

Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslag

Høgtoppen boligfelt i Nesseby kommune

Formannskapet i Nesseby kommune har 05.09.13, sak 70/13, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Høgtoppen boligfelt skal legges ut til offentlig ettersyn, jf Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planens formål er å detaljregulere planområdet til boligbebyggelse.

 

Alle dokumenter i saken ligger tilgjengelig for offentlig ettersyn på rådhusets servicekontor, samt i digital versjon på kommunens hjemmeside www.nesseby.kommune.no. Berørte parter tilskrives direkte ved brev.

Planen er utarbeidet av Rambøll Norge AS på vegne av Nesseby kommune. De som har høringsuttalelser eller merknader til planforslaget bes sende disse til Rambøll Norge AS, Kongleveien 45, 9510 Alta, evt via e-post til alta@ramboll.no.

Høringsfrist er satt til 1. november 2013

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til karianne.heitmann@ramboll.no

Tlf: 452 40 711

 

Brev til berørte parter
Innspill fra Sametinget
Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS