• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
LogoNesseby_90x113

Helomvending angående sjøsamisk senter

Finnmarken skriver på sin hjemmeside 20.03.07, at rådmannen gjør helomvending angående sjøsamisk senter. Dette medfører ikke riktighet.
Finmarken skriver at rådmannen ønsker at Nesseby kommune gjør helomvending og gir tillatelse til å bygge et sjøsamisk villmarkssenter på Grasbakkholmen. Oppslaget beror på en misforståelse av sakspapirer sendt ut til kommunestyret.

Formannskapet har i møte 19.12.06, kommet med følgende innstilling til kommunestyret;

"Formannskapet finner ikke at det er fremkommet opplysninger av betydning for saken og klagen avvises. Formannskapets vedtak av 05.11.06 opprettholdes.

Formannskapet er positiv til etableringen av Sjøsamisk Villmarksenter, og håper på en god dialog med Sivertsen og Pettersen om et annet område som passer godt for deres reiselivsbedrift."

Rådmannen forholder seg til formannskapets innstilling, og har ikke kommet med uttalelser i saken anledning etter denne.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS